Analiza SWOT – T, czyli zagrożenia

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

 • Strengths (S) – mocne strony
 • Weaknesses (W) – słabe strony
 • Opportunities (O) – szanse
 • Threats (T) – zagrożenia

Czym są zagrożenia?

Zagrożenia to czynniki zewnętrzne, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa. Mogą to być negatywne zmiany w otoczeniu, takie jak:

 • Zmiana przepisów
 • Wzrost konkurencji
 • Zmiana trendów konsumenckich
 • Nowe technologie
 • Klęski żywiołowe

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak zidentyfikować zagrożenia?

Aby zidentyfikować zagrożenia, należy przeanalizować otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, takie jak:

 • Polityka
 • Gospodarka
 • Społeczność
 • Technologia
 • Konkurencja

Jak przygotować się na zagrożenia?

Zagrożenia można zminimalizować w następujący sposób:

 • Monitorowanie otoczenia biznesowego
 • Wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem
 • Dostosowywanie strategii biznesowej do zmian w otoczeniu
 • Inwestowanie w rozwój

Podsumowanie

Zagrożenia są ważnym elementem analizy SWOT. Ich identyfikacja i przygotowanie na nie może pomóc przedsiębiorstwom uniknąć negatywnych konsekwencji i zwiększyć przetrwanie w długim okresie.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń:

 • Śledź trendy i zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Bądź przygotowany na nieoczekiwane wydarzenia.
 • Bądź otwarty na feedback od klientów i pracowników.

Przykłady zagrożeń

 • Zmiana przepisów może utrudnić działalność przedsiębiorstwa lub zwiększyć koszty.
 • Wzrost konkurencji może doprowadzić do utraty udziału w rynku.
 • Zmiana trendów konsumenckich może doprowadzić do spadku popytu na produkty lub usługi.
 • Nowe technologie mogą prowadzić do powstania nowych konkurencyjnych produktów lub usług.
 • Klęski żywiołowe mogą spowodować przerwy w działalności lub uszkodzenia majątku.

Jakie są zalety analizy SWOT?

Analiza SWOT jest popularnym narzędziem planowania strategicznego, które oferuje wiele zalet, w tym:

 • Pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Pomaga przedsiębiorstwom identyfikować mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.
 • Pomaga przedsiębiorstwom podejmować decyzje strategiczne.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Aby przeprowadzić analizę SWOT, należy wykonać następujące kroki:

 1. Identyfikacja mocnych stron.
 2. Identyfikacja słabych stron.
 3. Identyfikacja szans.
 4. Identyfikacja zagrożeń.
 5. Ocena mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń.
 6. Wypracowanie wniosków i rekomendacji.

Analiza SWOT może być przeprowadzona w formie tabeli lub diagramu.

Dodaj komentarz