VAT w leasingu – najważniejsze informacje

Leasing to forma finansowania zakupu dóbr trwałych, w ramach której leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu w zamian za opłaty leasingowe. W przypadku leasingu mogą wystąpić dwie różne sytuacje związane z podatkiem VAT:

  • leasing operacyjny, w którym leasingobiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych,
  • leasing finansowy, w którym leasingobiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych. Oznacza to, że leasingobiorca jest traktowany jako konsument i nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w cenie towaru lub usługi.

Podatnik VAT, który zawarł umowę leasingu operacyjnego, jest zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego od rat leasingowych w deklaracji VAT.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym leasingobiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych. Oznacza to, że leasingobiorca jest traktowany jako przedsiębiorca i może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w cenie towaru lub usługi.

Podatnik VAT, który zawarł umowę leasingu finansowego, jest zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego od rat leasingowych w deklaracji VAT.

Odliczenie VAT w leasingu finansowym

Podatnik VAT, który zawarł umowę leasingu finansowego, ma prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości. Oznacza to, że leasingobiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania VAT kwotę podatku VAT naliczonego w cenie towaru lub usługi.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT w leasingu finansowym, należy spełnić następujące warunki:

  • leasingobiorca musi być podatnikiem VAT,
  • leasingobiorca musi odliczyć podatek VAT w deklaracji VAT za okres, w którym otrzymał fakturę VAT na zakup przedmiotu leasingu,
  • leasingobiorca musi posiadać fakturę VAT na zakup przedmiotu leasingu.

Przykład:

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu finansowego na samochód osobowy o wartości 100.000 zł. W cenie samochodu zawarty jest podatek VAT w wysokości 23.000 zł.

Przedsiębiorca otrzymał fakturę VAT na zakup samochodu w dniu 1 sierpnia 2023 r.

W deklaracji VAT za okres sierpień-wrzesień 2023 r. przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek VAT w wysokości 23.000 zł.

Ograniczenia w odliczaniu VAT w leasingu

W przypadku leasingu finansowego, w którym przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, prawo do odliczenia VAT jest ograniczone. Oznacza to, że przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT w wysokości 50% kwoty podatku VAT naliczonego w cenie samochodu.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia 50% VAT w leasingu samochodu osobowego, należy spełnić następujące warunki:

  • samochód osobowy musi być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej,
  • samochód osobowy nie może być wykorzystywany do celów prywatnych,
  • leasingobiorca musi posiadać fakturę VAT na zakup samochodu.

Podsumowanie

VAT w leasingu to złożony temat, który wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego. W przypadku wątpliwości, co do rozliczenia VAT w leasingu, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz