Ulga na zabytki

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki to ulga podatkowa, która pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania PIT 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.

Ulga na zabytki przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom zabytków nieruchomych, którzy są podatnikami PIT i opłacają podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić następujące warunki:

  • zabytek musi być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w ewidencji zabytków,
  • wydatki muszą zostać poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik składa zeznanie podatkowe,
  • dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków muszą być wystawione na podatnika lub współwłaściciela zabytku.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 500.000 zł na wszystkie inwestycje z tego tytułu.

Ulga na zabytki jest odliczana od podstawy opodatkowania PIT w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28.

Przykład:

Właściciel zabytkowego domu w 2023 roku poniósł wydatki na wpłaty na fundusz remontowy w wysokości 10.000 zł oraz na prace konserwatorskie w wysokości 20.000 zł.

W zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2023 rok właściciel domu będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę 30.000 zł (10.000 zł + 20.000 zł), co zmniejszy kwotę podatku do zapłaty o 4.500 zł (30.000 zł * 15%).

Ulga na zabytki to sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych. Jest to również forma wsparcia finansowego dla właścicieli zabytków, którzy podejmują działania na rzecz ich zachowania i renowacji.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz