Odliczenie VAT w okresie zawieszenia firmy

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji VAT. Oznacza to, że nie musi wykazywać ani odliczać podatku VAT od zakupów dokonanych w tym okresie.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jednakże, przedsiębiorca może odliczyć VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli wydatki te są związane z działalnością gospodarczą, którą będzie prowadził po wznowieniu działalności.

Aby odliczyć VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  • zakupy muszą być związane z działalnością gospodarczą, którą przedsiębiorca będzie prowadził po wznowieniu działalności,
  • zakupy muszą zostać udokumentowane fakturą VAT,
  • faktura VAT musi zawierać numer NIP przedsiębiorcy,
  • faktura VAT musi zostać wystawiona na dane przedsiębiorcy,
  • zakupy muszą zostać poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca spełni powyższe warunki, może odliczyć VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w deklaracji VAT składanej za okres, w którym wznowi działalność.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Przykład:

Przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą w dniu 1 lipca 2023 r. W dniu 30 września 2023 r. wznowił działalność i zakupił towary na kwotę 10.000 zł. Towary te będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W deklaracji VAT składanej za okres od stycznia do września 2023 r., przedsiębiorca nie będzie wykazywał podatku VAT od zakupu towarów. W deklaracji VAT składanej za okres od października do grudnia 2023 r., przedsiębiorca będzie mógł odliczyć VAT od zakupu towarów w wysokości 2.300 zł (10.000 zł * 23%).

Należy pamiętać, że odliczenie VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jest możliwe tylko w przypadku, gdy wydatki te są związane z działalnością gospodarczą, którą przedsiębiorca będzie prowadził po wznowieniu działalności.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności gospodarczej po wznowieniu działalności, nie będzie mógł odliczyć VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz