MDR – raportowanie schematów podatkowych

MDR, czyli Mandatory Disclosure Rules, to przepisy prawa podatkowego, które nakładają na określone podmioty obowiązek raportowania schematów podatkowych. Raportowanie MDR ma na celu zapobieganie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kto ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych mają następujące podmioty:

 • promotorzy schematów podatkowych,
 • podatnicy, którzy zastosowali schemat podatkowy,
 • doradcy podatkowi, którzy wznieśli podejrzenie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Co podlega raportowaniu MDR?

Raportowaniu MDR podlegają schematy podatkowe, które spełniają następujące kryteria:

 • są to czynności lub zespół powiązanych czynności,
 • co najmniej jedna strona jest podatnikiem,
 • mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego,
 • spełniają kryterium głównej korzyści,
 • posiadają ogólną cechę rozpoznawczą lub szczególną cechę rozpoznawczą.

Kryterium głównej korzyści

Kryterium głównej korzyści oznacza, że schemat podatkowy ma na celu głównie uzyskanie korzyści podatkowej. Korzyść podatkowa to wszelkie korzyści wynikające z zastosowania schematu podatkowego, w tym:

 • zmniejszenia lub uniknięcia zobowiązania podatkowego,
 • opóźnienia powstania zobowiązania podatkowego,
 • zmniejszenia ryzyka podatkowego.

Ogólne cechy rozpoznawcze

Ogólne cechy rozpoznawcze to cechy, które są wspólne dla wielu schematów podatkowych o agresywnym charakterze. Do ogólnych cech rozpoznawczych należą:

 • utworzenie podmiotu o niskim poziomie opodatkowania,
 • udzielenie pożyczki lub kredytu na preferencyjnych warunkach,
 • przeniesienie własności majątku do podmiotu o niskim poziomie opodatkowania,
 • utworzenie struktury sztucznej transakcji,
 • utworzenie struktury sztucznej sprzedaży lub zakupu.

Szczególne cechy rozpoznawcze

Szczególne cechy rozpoznawcze to cechy, które są charakterystyczne dla konkretnych schematów podatkowych o agresywnym charakterze. Do szczególnych cech rozpoznawczych należą:

 • schemat podatkowy, który umożliwia podatnikowi uzyskanie korzyści podatkowej w wysokości przekraczającej 30% kwoty podatku, który byłby należny bez zastosowania schematu podatkowego,
 • schemat podatkowy, który umożliwia podatnikowi uzyskanie korzyści podatkowej w wysokości przekraczającej 10% kwoty podatku, który byłby należny bez zastosowania schematu podatkowego, w przypadku gdy schemat podatkowy jest stosowany przez podatnika, który w poprzednich latach podatkowych korzystał z innych schematów podatkowych,
 • schemat podatkowy, który umożliwia podatnikowi uzyskanie korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z celami lub założeniami przepisów prawa podatkowego.

Terminy raportowania MDR

Terminy raportowania MDR zależą od rodzaju podmiotu, który jest zobowiązany do raportowania.

 • Promotorzy schematów podatkowych mają obowiązek raportowania schematów podatkowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie promocji schematu podatkowego.
 • Podatnicy, którzy zastosowali schemat podatkowy, mają obowiązek raportowania schematów podatkowych w terminie 60 dni od dnia zastosowania schematu podatkowego.
 • Doradcy podatkowi, którzy wznieśli podejrzenie agresywnej optymalizacji podatkowej, mają obowiązek raportowania schematów podatkowych w terminie 15 dni od dnia wniesienia podejrzenia.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów MDR

Za nieprzestrzeganie przepisów MDR grożą następujące sankcje:

 • kara grzywny w wysokości do 20.000 zł,
 • odpowiedzialność karna skarbowa w przypadku umyślnego naruszenia przepisów MDR.

Podsumowanie

MDR to przepisy prawa podatkowego, które mają na celu zapobieganie agresywnej optymalizacji podatkowej. Raportowanie MDR ma na celu dostarczenie organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, które mogą mieć charakter agresywny.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz