Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty darowizny krwi lub jej składników. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu podatnika.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Aby skorzystać z ulgi, honorowy dawca krwi musi posiadać dokument o ilości oddanej krwi lub osocza. Dokument ten może być wystawiony przez:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • inną jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.

Dokument o ilości oddanej krwi lub osocza należy dołączyć do zeznania podatkowego.

Przykład:

  • Honorowy dawca krwi w 2023 roku oddał 3 litry osocza.
  • Ekwiwalent pieniężny za 1 litr osocza wynosi 170 zł.
  • Kwota odliczenia wynosi 510 zł (3 litry * 170 zł).

Jeśli dochód/przychód honorowego dawcy krwi w 2023 roku wynosi 10.000 zł, to kwota odliczenia zmniejszy podstawę opodatkowania o 510 zł. W rezultacie, podatek dochodowy do zapłaty wyniesie 1.490 zł (10.000 zł – 510 zł * 18%).

Ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi jest wyrazem docenienia ich bezinteresownej działalności na rzecz ratowania ludzkiego życia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Aby skorzystać z ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi, należy:

  • oddać krew lub jej składniki,
  • otrzymać dokument o ilości oddanej krwi lub osocza,
  • dołączyć dokument do zeznania podatkowego.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu podatnika.

Dodaj komentarz