Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

Nierozliczenie się z tytułu PIT to niewypełnienie przez podatnika obowiązku złożenia deklaracji podatkowej w terminie lub w ogóle. Może to mieć poważne konsekwencje, w tym:

  • kara grzywny – w wysokości od 301 zł do 60.200 zł;
  • odsetki za zwłokę – naliczane od należnego podatku od dnia upływu terminu płatności;
  • odpowiedzialność karna skarbowa – w przypadku umyślnego nierozliczenia się z tytułu PIT, podatnik może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 2 lat.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Terminy składania deklaracji PIT

Terminy składania deklaracji PIT zależą od rodzaju uzyskiwanych przychodów.

  • Deklaracje PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
  • Deklaracje PIT-16 należy złożyć do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Postępowanie w przypadku nierozliczenia się z tytułu PIT

W przypadku nierozliczenia się z tytułu PIT, urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową. W wyniku kontroli może zostać ustalona kwota należnego podatku, odsetek za zwłokę oraz kary grzywny.

Jak uniknąć konsekwencji nierozliczenia się z tytułu PIT

Aby uniknąć konsekwencji nierozliczenia się z tytułu PIT, należy pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji podatkowej. W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji w terminie, należy złożyć wniosek o przedłużenie terminu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz