Czy podatek może się przedawnić ?

Tak, podatek może się przedawnić. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że podatnik nie jest już zobowiązany do zapłaty podatku. Urząd skarbowy nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowej, która uległa przedawnieniu.

Istnieją jednak wyjątki od zasady, że podatek przedawnia się po 5 latach. Do wyjątków tych należą:

  • postępowanie karne skarbowe – w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w tym postępowaniu;
  • postępowanie egzekucyjne – w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego;
  • układ ratalny – w przypadku zawarcia układu ratalnego z urzędem skarbowym, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje wydłużony o okres, na jaki został zawarty układ;
  • postępowanie przed sądem administracyjnym – w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd administracyjny.

Podsumowanie

Podatek może się przedawnić po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, które mogą wydłużyć lub zawiesić termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz