Grupa VAT – kategoria podatnika

Grupa VAT to nowa kategoria podatnika podatku od towarów i usług wprowadzona w Polsce w dniu 1 lipca 2022 r. Celem wprowadzenia grup VAT jest ułatwienie rozliczeń podatkowych dla podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kto może utworzyć grupę VAT?

Grupę VAT mogą utworzyć co najmniej dwa podmioty, które są podatnikami VAT i spełniają następujące warunki:

 • mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,
 • są powiązane kapitałowo lub organizacyjnie,
 • prowadzą działalność gospodarczą w ramach tych samych rodzajów działalności gospodarczej.

Jakie są korzyści z utworzenia grupy VAT?

Utworzenie grupy VAT wiąże się z szeregiem korzyści, w tym:

 • neutralność podatkowa wewnątrz grupy VAT,
 • ułatwione rozliczenia podatkowe,
 • zmniejszone koszty administracyjne.

Neutralność podatkowa wewnątrz grupy VAT oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług pomiędzy członkami grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dzięki temu przedsiębiorcy należący do grupy VAT mogą dokonywać transakcji wewnątrzgrupowych bez konieczności wystawiania faktur VAT.

Ułatwione rozliczenia podatkowe wynikają z faktu, że grupa VAT jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Oznacza to, że grupa VAT składa jedną deklarację VAT i rozlicza podatek VAT w całości.

Zmniejszone koszty administracyjne wynikają z faktu, że członkowie grupy VAT nie muszą prowadzić odrębnych ewidencji VAT. Ewidencja VAT jest prowadzona przez grupę VAT w zakresie całej działalności gospodarczej członków grupy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie są obowiązki członków grupy VAT?

Członkowie grupy VAT mają następujące obowiązki:

 • podpisanie umowy o utworzeniu grupy VAT,
 • wniosek o utworzenie grupy VAT do naczelnika urzędu skarbowego,
 • przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o spełnieniu warunków utworzenia grupy VAT,
 • prowadzenie wspólnej ewidencji VAT,
 • składanie wspólnej deklaracji VAT.

Grupa VAT może istnieć przez okres od 3 do 5 lat. Czas trwania grupy VAT może być przedłużony na kolejny okres.

Podsumowanie

Grupa VAT to nowa kategoria podatnika podatku od towarów i usług, która niesie ze sobą szereg korzyści. Utworzenie grupy VAT może być korzystne dla przedsiębiorców należących do podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie.

Dodaj komentarz