Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem, który płacą osoby fizyczne uzyskujące przychody z różnych źródeł. W Polsce obowiązuje 12-stopniowa skala podatkowa, która określa wysokość podatku.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Do obliczenia podatku PIT służą deklaracje PIT. Deklaracje PIT można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

W Polsce istnieje kilka rodzajów deklaracji PIT. Wybór odpowiedniej deklaracji zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów.

Najpopularniejsze rodzaje deklaracji PIT to:

  • PIT-37 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, świadczeń emerytalnych i rentowych, a także przychody z innych źródeł, które nie są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową;
  • PIT-36 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a także przychody z najmu i dzierżawy;
  • PIT-38 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz z innych źródeł kapitałowych;
  • PIT-39 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody z zagranicy;
  • PIT-28 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • PIT-16 – deklaracja dla osób uzyskujących przychody opodatkowane kartą podatkową.

Dodatkowo, w Polsce obowiązuje kilkanaście innych rodzajów deklaracji PIT, które są przeznaczone dla osób uzyskujących przychody z konkretnych źródeł, np. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i zawodowych.

Terminy składania deklaracji PIT

Terminy składania deklaracji PIT zależą od rodzaju uzyskiwanych przychodów.

  • Deklaracje PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
  • Deklaracje PIT-16 należy złożyć do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku uchybienia terminowi złożenia deklaracji PIT, podatnik może zostać ukarany karą grzywny.

Podsumowanie

W Polsce istnieje kilka rodzajów deklaracji PIT. Wybór odpowiedniej deklaracji zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Terminy składania deklaracji PIT zależą również od rodzaju uzyskiwanych przychodów.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz