VAT od usług finansowych

Usługi finansowe to usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w zakresie obrotu pieniędzmi, papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi oraz gwarancjami i poręczeniami. Do usług finansowych zalicza się m.in.:

  • usługi bankowe,
  • usługi ubezpieczeniowe,
  • usługi inwestycyjne,
  • usługi leasingowe,
  • usługi faktoringowe.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Opodatkowanie VAT usług finansowych

Ogólna zasada opodatkowania VAT usług finansowych to zwolnienie. Zwolnienie to dotyczy wszystkich usług finansowych, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wśród usług finansowych, które są opodatkowane VAT, znajdują się m.in.:

  • usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów, poręczeń i gwarancji,
  • usługi pośrednictwa finansowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,
  • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  • usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Opodatkowanie VAT usług finansowych w transakcjach B2B

Od 1 stycznia 2022 r. podmioty świadczące usługi finansowe mają możliwość wyboru opodatkowania VAT usług finansowych świadczonych na rzecz podatników VAT, tj. innych podmiotów gospodarczych. Wybór opodatkowania VAT usług finansowych na rzecz podatników VAT jest dokonywany na podstawie wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego.

Opodatkowanie VAT usług finansowych w transakcjach B2C

Usługi finansowe świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z opodatkowania VAT.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz