Aport przedsiębiorstwa a podatki

Aport przedsiębiorstwa jest to wniesienie do spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Aport może być dokonany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa

Aport przedsiębiorstwa może mieć różne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy aport jest dokonany do spółki kapitałowej, czy komandytowo-akcyjnej.

Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

W przypadku aportu przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej, wniesienie wkładu niepieniężnego nie powoduje powstania przychodu po stronie wnoszącego aport. W zamian za wniesiony aport, wnoszący otrzymuje udziały lub akcje w spółce.

Jeżeli wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wniesiony do spółki kapitałowej stanowi wartość przekraczającą 10 000 zł, wnoszący aport jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu.

Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej

W przypadku aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej, wniesienie wkładu niepieniężnego nie powoduje powstania przychodu po stronie wnoszącego aport. W zamian za wniesiony aport, wnoszący otrzymuje akcje w spółce.

Jeżeli wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wniesiony do spółki komandytowo-akcyjnej stanowi wartość przekraczającą 10 000 zł, wnoszący aport jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu.

Zwolnienie z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa

Aport przedsiębiorstwa może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy aportu, który jest wkładem niepieniężnym wniesionym do spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej w zamian za udziały lub akcje.

Aby skorzystać ze zwolnienia, wniesiony aport musi spełniać następujące warunki:

  • przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część musi być wniesiona do spółki w całości,
  • wnoszący aport musi posiadać udziały lub akcje w spółce w wysokości co najmniej 10%,
  • wniesienie aportu nie może mieć charakteru odpłatnego.

Podsumowanie

Aport przedsiębiorstwa może mieć różne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy aport jest dokonany do spółki kapitałowej, czy komandytowo-akcyjnej. W większości przypadków, aport przedsiębiorstwa nie powoduje powstania przychodu po stronie wnoszącego aport.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz