Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Umowa najmu to dokument, który potwierdza zawarcie umowy najmu nieruchomości. Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku najmu okazjonalnego jest ona dokumentem urzędowym i musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkiem wynajmującego. Zgłoszenie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego można dokonać na dwa sposoby:

  • osobiście w urzędzie skarbowym,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis umowy najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie najemcy o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  • oświadczenie najemcy o braku zaległości czynszowych,
  • oświadczenie najemcy o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu przez co najmniej 3 lata,
  • dokument potwierdzający tożsamość najemcy,
  • dokument potwierdzający tożsamość wynajmującego.

W przypadku zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego, wynajmujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Potwierdzenie zgłoszenia jest ważne przez 3 lata.

Konsekwencje niezgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego może skutkować nałożeniem na wynajmującego kary pieniężnej w wysokości do 1200 zł.

Podsumowanie

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkiem wynajmującego. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Zgłoszenie można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz