Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to sprzedaż towarów lub usług bez wystawienia faktury. Jest to sytuacja, która może wystąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników zwolnionych z podatku VAT.

Podstawą do sprzedaży bezrachunkowej jest art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, fakturę wystawia się, jeżeli dokonywane przez podatnika dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz podatnika są udokumentowane fakturami.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Sprzedaż bezrachunkowa może mieć miejsce w przypadku:

  • sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • sprzedaży na rzecz podatników zwolnionych z podatku VAT,
  • sprzedaży na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami podatku VAT,
  • sprzedaży towarów lub usług, których wartość nie przekracza 450 zł,
  • sprzedaży towarów lub usług, które nie są objęte podatkiem VAT,
  • sprzedaży towarów lub usług, które są objęte podatkiem VAT, ale nie ma obowiązku ich dokumentowania fakturą, np. usługi gastronomiczne.

Sprzedaż bezrachunkowa może mieć miejsce również w przypadku, gdy podatnik nie wystawia faktury z powodu błędu lub z innych przyczyn.

Sprzedaż bezrachunkowa nie jest tożsama z brakiem sprzedaży. W przypadku sprzedaży bezrachunkowej podatnik musi zachować dowód sprzedaży, który potwierdza dokonanie sprzedaży.

Do dowodu sprzedaży mogą należeć:

  • rachunek,
  • dokument wewnętrzny,
  • dokument wystawiony przez nabywcę,
  • inny dokument, który potwierdza dokonanie sprzedaży.

Sprzedaż bezrachunkowa może być korzystna dla przedsiębiorcy, ponieważ oszczędza on czas i pieniądze związane z wystawianiem faktur. Jednak sprzedaż bezrachunkowa może być również ryzykowna dla przedsiębiorcy, ponieważ może prowadzić do utraty płynności finansowej i utrudniać rozliczenie podatku VAT.

Podsumowanie

Sprzedaż bezrachunkowa to sprzedaż towarów lub usług bez wystawienia faktury. Jest to sytuacja, która może wystąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników zwolnionych z podatku VAT.

Sprzedaż bezrachunkowa może być korzystna dla przedsiębiorcy, ale może również być ryzykowna. Przedsiębiorca powinien dokładnie rozważyć, czy sprzedaż bezrachunkowa jest dla niego odpowiednim rozwiązaniem.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz