Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Kryptowaluty są coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Wiele osób decyduje się na ich zakup lub sprzedaż, aby zarobić pieniądze. Jednak warto pamiętać, że transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce reguluje art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, pomniejszonych o koszty ich nabycia, pobiera się podatek dochodowy w wysokości 19%.

Dochód z obrotu kryptowalutami powstaje w momencie ich sprzedaży. Przychód z tej sprzedaży stanowi różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia. Koszty nabycia kryptowalut to wydatki poniesione na ich zakup, w tym prowizje giełdowe i opłaty transakcyjne.

Wymiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje powstania przychodu. Przychód powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowalut na walutę tradycyjną, np. na złotówki.

Przykład

Pan Jan kupił 1 Bitcoina za 10 000 zł. Po roku sprzedał go za 20 000 zł. Jego dochód z tej transakcji wynosi 10 000 zł (20 000 zł – 10 000 zł). Pan Jan musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 1900 zł (10 000 zł * 19%).

Zwolnienia z opodatkowania

Opodatkowaniu nie podlegają następujące transakcje:

  • sprzedaż kryptowalut na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku dochodowego,
  • sprzedaż kryptowalut na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sprzedaż kryptowalut na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku dochodowego, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne!

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z obrotu kryptowalutami, są zobowiązani do składania zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podsumowanie

Kryptowaluty są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z obrotu kryptowalutami powstaje w momencie ich sprzedaży. Koszty nabycia kryptowalut mogą być odliczone od przychodu.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz