Kiedy należy wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma jest dokumentem, który potwierdza przyjęcie zamówienia i zawiera informacje o planowanej transakcji. Nie jest ona dokumentem księgowym i nie stanowi podstawy do rozliczenia podatku VAT.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Faktura proforma może być wystawiona w następujących sytuacjach:

 • przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • przed otrzymaniem zaliczki lub przedpłaty,
 • w przypadku sprzedaży towarów lub usług, których cena nie jest znana w momencie zawierania umowy.

Faktura proforma powinna zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer faktury,
 • nazwę i adres sprzedawcy,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura proforma nie jest obligatoryjna, ale może być przydatna w następujących sytuacjach:

 • umożliwia sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 • umożliwia nabywcy złożenie zaliczki lub przedpłaty,
 • może być wykorzystywana jako podstawa do negocjacji ceny.

Oto kilka wskazówek, jak wystawić fakturę proforma:

 • Wypełnij wszystkie wymagane dane.
 • Upewnij się, że dane są poprawne.
 • Drukuj fakturę proforma na papierze o dobrej jakości.
 • Podpisz fakturę proforma.

Faktura proforma powinna zostać przekazana nabywcy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz