Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości i profilu działalności, ponosi pewne koszty. Koszty te można podzielić na dwie kategorie: stałe i zmienne.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Koszty stałe to koszty, które nie zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. Do kosztów stałych należą m.in.:

 • czynsz,
 • opłaty za media,
 • ubezpieczenia,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • koszty administracyjne.

Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. Do kosztów zmiennych należą m.in.:

 • materiały,
 • płace,
 • koszty transportu,
 • koszty marketingowe.

Różnica między kosztami stałymi a zmiennymi jest istotna z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Koszty stałe stanowią pewien stały wydatek, który przedsiębiorca musi ponieść, niezależnie od wielkości sprzedaży. Koszty zmienne natomiast są proporcjonalne do wielkości produkcji lub sprzedaży.

Podział kosztów na stałe i zmienne jest pomocny w podejmowaniu decyzji biznesowych. Na przykład, przedsiębiorca może rozważyć podniesienie cen swoich produktów lub usług, aby pokryć rosnące koszty zmienne. Może również rozważyć outsourcing niektórych funkcji, aby obniżyć koszty stałe.

Oto kilka wskazówek, jak kontrolować koszty w przedsiębiorstwie:

 • Prowadź dokładną ewidencję kosztów.
 • Regularnie analizuj koszty.
 • Szukaj sposobów na obniżenie kosztów.
 • Outsourcing niektórych funkcji.
 • Zwiększenie sprzedaży.

Kontrola kosztów jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa. Pomaga ona przedsiębiorcom osiągnąć rentowność i konkurencyjność.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz