Fundusz Pracy — kto, kiedy i na co opłaca?

Fundusz Pracy (FP) to instytucja, która wspiera zatrudnienie i przeciwdziała bezrobociu. FP jest finansowany przez obowiązkowe składki płacone przez pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kto musi opłacać składki do FP?

Składki do FP muszą opłacać:

 • pracodawcy,
 • pracownicy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy trzeba opłacać składki do FP?

Składki do FP należy opłacać za każdy miesiąc, w którym pracownik był zatrudniony, a osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą osiągnęła przychód.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wysokość składek do FP

Wysokość składek do FP zależy od rodzaju składki.

 • Składka pracodawcy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Składka pracownika wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Składka osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne to przychód pracownika, z którego obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Na co przeznaczane są składki do FP?

Składki do FP przeznaczane są na następujące cele:

 • wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych,
 • finansowanie usług rynku pracy,
 • finansowanie działań aktywizacyjnych,
 • finansowanie szkoleń zawodowych,
 • finansowanie staży i praktyk zawodowych.

Świadczenia dla osób bezrobotnych

FP wypłaca następujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • świadczenie integracyjne,
 • zasiłek szkoleniowy,
 • zasiłek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Usługi rynku pracy

FP finansuje następujące usługi rynku pracy:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże i praktyki zawodowe.

Działania aktywizacyjne

FP finansuje następujące działania aktywizacyjne:

 • pilotażowe programy i projekty aktywizacji zawodowej,
 • współfinansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • współfinansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez agencje zatrudnienia.

Szkolenia zawodowe

FP finansuje następujące szkolenia zawodowe:

 • szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników,
 • szkolenia zawodowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Staże i praktyki zawodowe

FP finansuje następujące staże i praktyki zawodowe:

 • staże i praktyki zawodowe dla osób bezrobotnych,
 • staże i praktyki zawodowe dla pracowników,
 • staże i praktyki zawodowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podsumowując, składki do FP muszą opłacać pracodawcy, pracownicy oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Składki te przeznaczane są na wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz