Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — kto, kiedy i na co opłaca?


Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to instytucja, która odpowiada za wypłatę świadczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. FGŚP jest finansowany przez obowiązkowe składki płacone przez pracodawców.

Kto musi opłacać składki do FGŚP?

Składki do FGŚP muszą opłacać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Kiedy trzeba opłacać składki do FGŚP?

Składki do FGŚP należy opłacać za każdy miesiąc, w którym pracownik był zatrudniony.

Wysokość składek do FGŚP

Wysokość składek do FGŚP wynosi 1,25% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne to przychód pracownika, z którego obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Na co przeznaczane są składki do FGŚP?

Składki do FGŚP przeznaczane są na wypłatę świadczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Świadczenia pracownicze, które wypłaca FGŚP

FGŚP wypłaca następujące świadczenia pracownicze:

  • odprawienie pieniężne w wysokości 1-3-krotnego wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • zasiłek chorobowy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z FGŚP?

Wniosek o świadczenie z FGŚP można złożyć w oddziale terenowym FGŚP.

Wniosek o świadczenie z FGŚP należy złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania zatrudnienia.

Podsumowując, składki do FGŚP muszą opłacać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Składki te przeznaczane są na wypłatę świadczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz