Faktura uproszczona — co zawiera i kiedy można ją wystawić?

Faktura uproszczona to rodzaj dokumentu księgowego, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Faktura uproszczona może być wystawiona przez każdego podatnika VAT, zarówno czynnego, jak i bierne.

Dane, które muszą znaleźć się na fakturze uproszczonej, to:

 • data wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • nazwa i adres sprzedawcy,
 • nazwa i adres nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę sprzedaży.

Faktura uproszczona może być wystawiona na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto lub 100 euro brutto.

Faktura uproszczona może być wystawiona w przypadku, gdy:

 • nabywca towaru lub usługi jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • kwota transakcji nie przekracza 450 zł brutto lub 100 euro brutto,
 • podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT,
 • podatnik nie jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej.

Faktura uproszczona może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej.

Paragon fiskalny z NIP-em jest traktowany jako faktura uproszczona.

Podsumowując, faktura uproszczona to dokument, który może być wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto lub 100 euro brutto. Faktura uproszczona może być wystawiona przez każdego podatnika VAT, zarówno czynnego, jak i bierne.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz