Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane i przedsiębiorca potrafi wykazać ich celowość, czyli związek z założoną później działalnością gospodarczą.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można podzielić na dwie grupy:

 • Koszty bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Koszty pośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Koszty bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej to koszty, które są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie można ich odnieść do późniejszego jej prowadzenia.

Do kosztów bezpośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej zalicza się m.in.:

 • koszty związane z przygotowaniem lokalu lub biura do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszty związane z zakupem środków trwałych i wyposażenia,
 • koszty związane z reklamą i marketingiem,
 • koszty związane z nabyciem know-how,
 • koszty związane z uzyskaniem zezwoleń i koncesji.

Koszty pośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej to koszty, które nie są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale mogą przyczynić się do jej rozwoju.

Do kosztów pośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej zalicza się m.in.:

 • koszty związane z doradztwem prawnym i podatkowym,
 • koszty związane z zakupem usług księgowych,
 • koszty związane z udziałem w szkoleniach i kursach,
 • koszty związane z podróżami służbowymi.

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można rozliczyć w dwóch terminach:

 • W roku podatkowym, w którym zostały poniesione,
 • W roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

W przypadku wyboru pierwszego terminu, koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy wprowadzić do ewidencji przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym zostały poniesione.

W przypadku wyboru drugiego terminu, koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy wprowadzić do ewidencji przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

Podsumowując, koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane i przedsiębiorca potrafi wykazać ich celowość.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Oto kilka wskazówek, jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • Udokumentuj wszystkie koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Zachowaj wszystkie dokumenty, które potwierdzają poniesienie kosztów.
 • Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przygotuj plan, w którym określisz, które koszty chcesz rozliczyć.
 • Jeśli masz wątpliwości, czy dany koszt można rozliczyć, skonsultuj się z księgowym.

Dodaj komentarz