Ile lat trzeba przechowywać paragony?

Zgodnie z art. 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są obowiązani przechowywać dokumenty księgowe, w tym paragony, przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Oznacza to, że paragony wystawione w 2023 roku należy przechowywać do 31 grudnia 2028 roku.

Wyjątkiem od tej zasady są paragony, które są dowodem księgowym. W tym przypadku paragony należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku należnego wykazanego na paragonie.

**Paragon jest dowodem księgowym, jeśli zawiera następujące informacje:

  • datę wystawienia paragonu,
  • numer paragonu,
  • nazwę i adres sprzedawcy,
  • nazwę i adres nabywcy,
  • opis towaru lub usługi,
  • ilość towaru lub usługi,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę podatku VAT,
  • kwotę sprzedaży.

Paragon jest również dowodem księgowym, jeśli jest on wystawiony przez podatnika, który jest obowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podsumowując, paragony należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku paragonów, które są dowodem księgowym, paragony należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku należnego wykazanego na paragonie.

Warto pamiętać, że nieprzechowywanie paragonów może skutkować nałożeniem kary przez urząd skarbowy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz