Korepetycje a kasa fiskalna — czy jest konieczna?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju świadczonych usług, od obrotu uzyskiwanego z ich tytułu oraz od tego, czy korepetytor prowadzi działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej dotyczy m.in. usług edukacyjnych, w tym korepetycji.

**Oznacza to, że korepetytor, który prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi korepetycji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy korepetytor nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym limitu obrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 20 000 zł.

Jeśli korepetytor przekroczy ten limit, będzie obowiązany do posiadania kasy fiskalnej od pierwszego dnia kolejnego roku podatkowego.

W przypadku, gdy korepetytor nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie ma on obowiązku posiadania kasy fiskalnej, nawet jeśli przekroczy limit obrotu.

Podsumowując, korepetytor, który prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi korepetycji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem że nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym limitu obrotu 20 000 zł.

Należy jednak pamiętać, że korepetytor, który nie posiada kasy fiskalnej, ma obowiązek wystawiania paragonów lub faktur za świadczone usługi.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz