Czy faktura zwalnia z wystawienia paragonu?

Odpowiedź brzmi: nie.

Faktura VAT jest dokumentem księgowym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Paragon fiskalny jest natomiast dokumentem fiskalnym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Faktura VAT nie zwalnia z obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego. Faktura VAT jest dokumentem, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale nie jest dokumentem fiskalnym. Faktura VAT nie jest również dokumentem, który potwierdza zapłatę za sprzedane towary lub usługi.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wyjątki od obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego

Istnieją jednak pewne wyjątki od obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, podatnicy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli:

  • sprzedaż jest dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych,
  • sprzedaż jest dokonywana na odległość, tj. za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub drogą internetową,
  • sprzedaż jest dokonywana w placówkach handlowych o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 20 m2,
  • **sprzedaż jest dokonywana w placówkach handlowych w rozumieniu art. 111 ust. 7a ustawy o VAT, tj. w placówkach handlowych, w których sprzedaż jest prowadzona w sposób ciągły lub sezonowy, w obiektach budowlanych lub ich częściach, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, a w których jest dokonywana sprzedaż towarów lub usług przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT,
  • sprzedaż jest dokonywana przez podatników, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym limitu obrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, tj. 20 000 zł.

Podsumowanie

Faktura VAT nie zwalnia z obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego. Paragon fiskalny jest dokumentem obowiązkowym w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz