Jak ewidencjonować sprzedaż przy zwolnieniu z kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w inny sposób. Sposobów ewidencjonowania sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalnej jest kilka.

Ewidencja sprzedaży na podstawie paragonów lub faktur

Najprostszym sposobem ewidencjonowania sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalnej jest prowadzenie ewidencji na podstawie paragonów lub faktur. W tym przypadku przedsiębiorca powinien wystawiać paragon lub fakturę dla każdego zakupu. Paragon lub faktura powinna zawierać następujące informacje:

 • Nazwa i adres przedsiębiorcy,
 • Numer NIP przedsiębiorcy,
 • Data sprzedaży,
 • Opis towaru lub usługi,
 • Ilość towaru lub usługi,
 • Cena towaru lub usługi,
 • Kwota podatku VAT (jeśli sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT),
 • Kwota sprzedaży.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Ewidencja sprzedaży w formie dziennika sprzedaży

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mogą prowadzić ewidencję sprzedaży w formie dziennika sprzedaży. Dziennik sprzedaży powinien zawierać następujące informacje:

 • Data sprzedaży,
 • Opis towaru lub usługi,
 • Ilość towaru lub usługi,
 • Cena towaru lub usługi,
 • Kwota podatku VAT (jeśli sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT),
 • Kwota sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży w formie książki przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mogą prowadzić ewidencję sprzedaży w formie książki przychodów i rozchodów. W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie książki przychodów i rozchodów, sprzedaż towarów lub usług powinna być ewidencjonowana w kolumnie 7 „Przychody z działalności gospodarczej”.

Ewidencja sprzedaży w formie kasy fiskalnej wirtualnej

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, mogą skorzystać z kasy fiskalnej wirtualnej. Kasa fiskalna wirtualna to system, który umożliwia ewidencjonowanie sprzedaży w formie elektronicznej. Kasa fiskalna wirtualna jest połączona z systemem informatycznym przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w inny sposób. Sposobów ewidencjonowania sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalnej jest kilka. Przedsiębiorca powinien wybrać sposób ewidencjonowania sprzedaży, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz