Na czym polega ulepszenie środka trwałego?


Ulepszenie środka trwałego
polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszania przewyższa posiadaną początkową wartość użytkową.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ulepszenia środków trwałych przeprowadza się w celu:

 • zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego,
 • wydłużenia okresu jego użytkowania,
 • zwiększenia wydajności lub efektywności działania środka trwałego,
 • dostosowania środka trwałego do zmieniających się potrzeb.

Proces ulepszania środka trwałego przebiega następująco:

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej: Przed przystąpieniem do ulepszania środka trwałego należy przygotować dokumentację techniczną, która określi zakres i sposób wykonania prac.
 2. Wykonanie prac modernizacyjnych: Po opracowaniu dokumentacji technicznej należy przystąpić do wykonania prac modernizacyjnych.
 3. Ujęcie ulepszenia w księgach rachunkowych: Po zakończeniu prac modernizacyjnych należy ująć ulepszenie w księgach rachunkowych.

Ujęcie ulepszenia w księgach rachunkowych zależy od wartości początkowej środka trwałego przed ulepszeniem. W przypadku środka trwałego o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł ulepszenie zwiększa wartość początkową środka trwałego. W przypadku środka trwałego o wartości początkowej od 1 tys. zł do 3,5 tys. zł ulepszenie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. W przypadku środka trwałego o wartości początkowej do 1 tys. zł ulepszenie jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym.

Przykłady ulepszania środków trwałych:

 • Przebudowa budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej,
 • Rozbudowa hali produkcyjnej o nowe pomieszczenia,
 • Rekonstrukcja maszyny produkcyjnej,
 • Adaptacja budynku biurowego na potrzeby hotelu,
 • Modernizacja systemu informatycznego.

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w takim zakresie, w jakim zwiększają wartość użytkową środka trwałego.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz