Wydatki firmowe a wydatki prywatne – rozliczenia

Wydatki firmowe to wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być wydatki na zakup towarów lub usług, na wynagrodzenia pracowników, na opłaty za media, na reklamę, na transport, na podróże służbowe, itp.

Wydatki prywatne to wydatki poniesione na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być wydatki na zakup żywności, ubrań, elektroniki, na rozrywkę, na podróże prywatne, itp.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Różnice między wydatkami firmowymi a prywatnymi

 • Cele: wydatki firmowe są ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast wydatki prywatne są ponoszone na cele osobiste.
 • Możliwość rozliczenia: wydatki firmowe mogą być rozliczone jako koszty uzyskania przychodu, natomiast wydatki prywatne nie mogą być rozliczone jako koszty uzyskania przychodu.
 • Opodatkowanie: wydatki firmowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki prywatne nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobieństwa między wydatkami firmowymi a prywatnymi

 • W obu przypadkach wydatki muszą być udokumentowane.
 • W obu przypadkach wydatki muszą być celowe i racjonalne.

Jak rozliczać wydatki firmowe i prywatne?

Wydatki firmowe powinny być rozliczane w księgach rachunkowych lub w ewidencji przychodów i kosztów. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości wydatki firmowe są ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie faktur, rachunków, paragonów, itp. W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości wydatki firmowe są ujmowane w ewidencji przychodów i kosztów na podstawie dowodów księgowych, takich jak faktury, rachunki, paragony, itp.

Wydatki prywatne nie powinny być rozliczane w księgach rachunkowych ani w ewidencji przychodów i kosztów. Wydatki prywatne powinny być ujmowane w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36.

Przykłady wydatków firmowych:

 • zakup towarów lub usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wynagrodzenia pracowników,
 • opłaty za media,
 • reklama,
 • transport,
 • podróże służbowe,
 • szkolenia,
 • konferencje,
 • usługi księgowe,
 • usługi prawne,
 • usługi doradcze,
 • itp.

Przykłady wydatków prywatnych:

 • zakup żywności,
 • ubrań,
 • elektroniki,
 • rozrywka,
 • podróże prywatne,
 • prezenty,
 • itp.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz