Kasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych to sposób grupowania środków trwałych na podstawie ich cech wspólnych. Klasyfikacja ta ma na celu ułatwienie rozumienia i zarządzania środkami trwałymi, a także zapewnienie spójności danych księgowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Klasyfikacja środków trwałych dokonuje się na podstawie następujących kryteriów

  • natury: środki trwałe dzielą się na rzeczowe aktywa trwałe (nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, itp.) oraz wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie, licencje, know-how, itp.);
  • funkcji: środki trwałe dzielą się na środki trwałe produkcyjne, handlowe, usługowe, itp.;
  • użytkowania: środki trwałe dzielą się na środki trwałe własne, obce, leasingowe, itp.;
  • wartości: środki trwałe dzielą się na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł, środki trwałe o wartości początkowej od 1 tys. zł do 3,5 tys. zł oraz środki trwałe o wartości początkowej do 1 tys. zł.

Podział środków trwałych na podstawie natury jest najogólniejszym podziałem. Dzieli on środki trwałe na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Podział środków trwałych na podstawie funkcji jest podziałem bardziej szczegółowym. Dzieli on środki trwałe na podstawie ich funkcji w działalności przedsiębiorstwa.

Podział środków trwałych na podstawie użytkowania jest podziałem, który uwzględnia sposób użytkowania środków trwałych przez przedsiębiorstwo.

Podział środków trwałych na podstawie wartości jest podziałem, który uwzględnia wartość początkową środków trwałych.

Klasyfikacja środków trwałych jest dokonywana na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W ustawie tej określono szczegółowe zasady klasyfikacji środków trwałych.

Klasyfikacja środków trwałych jest ważna z następujących powodów

  • ułatwia rozumienie i zarządzanie środkami trwałymi,
  • zapewnia spójność danych księgowych,
  • stanowi podstawę do prawidłowego ujmowania środków trwałych w księgach rachunkowych,
  • stanowi podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz