Czym jest procedura AML?

Procedura AML to zbiór działań, które mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura AML jest obowiązkowa dla instytucji finansowych, takich jak banki, instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy brokerskie i inne.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Celem procedury AML jest:

 • uniemożliwienie wykorzystywania instytucji finansowych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • ochrona klientów instytucji finansowych przed oszustwami finansowymi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Procedura AML przebiega w następujących etapach

 1. Identyfikacja klienta: Instytucja finansowa jest zobowiązana do zidentyfikowania swojego klienta i uzyskania od niego informacji o jego tożsamości, miejscu zamieszkania, źródłach dochodów i celu transakcji.
 2. Ocena ryzyka: Instytucja finansowa jest zobowiązana do oceny ryzyka związanego z danym klientem lub transakcją.
 3. Monitoring transakcji: Instytucja finansowa jest zobowiązana do monitorowania transakcji i zgłaszania podejrzanych transakcji organom nadzoru finansowego.

W ramach procedury AML instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania następujących środków:

 • wdrożenia wewnętrznych procedur AML,
 • szkolenia pracowników w zakresie AML,
 • korzystania z narzędzi do identyfikacji i monitorowania transakcji.

Instytucje finansowe, które nie przestrzegają procedury AML, mogą zostać ukarane przez organy nadzoru finansowego.

Przykłady działań, które mogą być uznane za podejrzane w kontekście procedury AML:

 • transakcje o dużych wartościach,
 • transakcje o nietypowym charakterze,
 • transakcje dokonywane przez osoby lub podmioty o niskim poziomie wiarygodności.

Procedura AML jest ważnym elementem systemu finansowego, który ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu instytucji finansowych do nielegalnych celów.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz