Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze

Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak osoba niebędąca emerytem. Nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności, form prawnych czy wysokości dochodów.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze

 • Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą w formie:
  • jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • spółki cywilnej,
  • spółki jawnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub na zasadach uproszczonych.

Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na emeryturze

 • W celu założenia działalności gospodarczej na emeryturze należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez internet.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • dowód osobisty,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie z ZUS o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dochody z działalności gospodarczej na emeryturze

 • Dochody z działalności gospodarczej na emeryturze są opodatkowane na takich samych zasadach jak dochody osób niebędących emerytami.
 • Emeryt może skorzystać z ulg podatkowych, które przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze:

 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i pasji.
 • Możliwość dodatkowego źródła dochodu.
 • Możliwość zachowania aktywności zawodowej.

Wady prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze:

 • Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność.
 • Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze to dobry sposób na wykorzystanie posiadanych umiejętności i doświadczenia. Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak osoba niebędąca emerytem.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz