Urlop na żądanie – zasady

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którego wykorzystanie następuje na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Urlop na żądanie jest regulowany przepisami Kodeksu pracy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy można wziąć urlop na żądanie?

Urlop na żądanie można wziąć w każdym momencie, niezależnie od tego, czy pracownik ma już wykorzystany cały urlop wypoczynkowy. Urlop na żądanie można wziąć nawet w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Jakie są zasady urlopu na żądanie?

Obowiązki pracownika:

  • Pracownik musi zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
  • Pracownik nie musi uzasadniać swojej prośby o urlop na żądanie.

Obowiązki pracodawcy:

  • Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, chyba że jego udzielenie byłoby niemożliwe lub utrudniłoby normalne funkcjonowanie zakładu pracy.
  • Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli jego udzielenie nie naruszyłoby interesów zakładu pracy.

Liczba dni urlopu na żądanie

Każdemu pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Urlop na żądanie może być udzielony w częściach, nawet w wymiarze jednego dnia.

Wynagrodzenie za urlop na żądanie:

Za urlop na żądanie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie przysługuje za urlop wypoczynkowy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Urlop na żądanie to przywilej pracownika, który pozwala mu na wzięcie urlopu bez konieczności usprawiedliwiania swojej prośby. Pracownik może wziąć urlop na żądanie w każdym momencie, nawet w trakcie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, chyba że jego udzielenie byłoby niemożliwe lub utrudniłoby normalne funkcjonowanie zakładu pracy.

Dodaj komentarz