Osobowe spółki handlowe

Osobowe spółki handlowe to spółki prawa handlowego, których działalność opiera się na osobistej więzi między wspólnikami. Do spółek osobowych zalicza się:

 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Charakterystyka spółek osobowych

 • Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej. Oznacza to, że nie są podmiotami prawa cywilnego, a ich prawa i obowiązki mają charakter osobisty i są przypisane wspólnikom.
 • Spółki osobowe są tworzone przez osoby fizyczne lub prawne. W przypadku spółki jawnej i spółki komandytowej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku spółki partnerskiej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub prawne, w tym osoby prawne będące spółkami osobowymi.
 • Spółki osobowe są tworzone na podstawie umowy spółki. Umowa spółki zawiera informacje o firmie spółki, jej siedzibie, przedmiotach działalności, wysokości wkładów wspólników, zasadach zarządzania i podziału zysków i strat.
 • Spółki osobowe są zarządzane przez wspólników. Wspólnicy są zobowiązani do osobistego wykonywania zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Spółki osobowe odpowiadają za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Oznacza to, że wierzyciele spółki mogą dochodzić swoich roszczeń nie tylko z majątku spółki, ale także z majątku osobistego wspólników.

Wady spółek osobowych

 • Ograniczona odpowiedzialność wspólników – wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, co może stanowić ryzyko dla ich majątku osobistego.
 • Ograniczona możliwość pozyskiwania kapitału – spółki osobowe nie mogą emitować akcji, co ogranicza ich możliwości pozyskiwania kapitału z rynku.
 • Ograniczona elastyczność – zmiany w umowie spółki wymagają zgody wszystkich wspólników, co może utrudniać podejmowanie decyzji.

Zalety spółek osobowych

 • Łatwy i szybki sposób założenia – spółki osobowe można założyć bez konieczności spełnienia wielu formalności, co czyni je dobrym wyborem dla małych i średnich firm.
 • Osobista więź między wspólnikami – spółki osobowe opierają się na osobistej więzi między wspólnikami, co może ułatwiać podejmowanie decyzji i zarządzanie firmą.
 • Ograniczone formalności – spółki osobowe nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co może obniżyć koszty prowadzenia działalności.

Podsumowanie

Spółki osobowe mają zarówno wady, jak i zalety. Wady spółek osobowych to ograniczona odpowiedzialność wspólników, ograniczona możliwość pozyskiwania kapitału i ograniczona elastyczność. Zaletami spółek osobowych są łatwy i szybki sposób założenia, osobista więź między wspólnikami i ograniczone formalności.

Która spółka osobowa będzie najlepszym wyborem dla konkretnej firmy zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, rodzaj działalności, potrzeby wspólników i dostępne zasoby.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz