Rozliczenie delegacji służbowej

Delegacja to wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub siedziba pracodawcy. Delegacja jest regulowana przepisami Kodeksu pracy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie są rodzaje delegacji?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wyróżnia się następujące rodzaje delegacji:

 • Delegacja krajowa – wyjazd pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Delegacja zagraniczna – wyjazd pracownika poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Delegacja służbowa – wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania służbowego.
 • Delegacja szkoleniowa – wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy w celu odbycia szkolenia lub kursu.

Jak rozlicza się delegację?

Delegacja rozliczana jest na podstawie następujących dokumentów:

 • Polecenie wyjazdu służbowego – dokument wystawiany przez pracodawcę, który określa cel wyjazdu, miejsce wyjazdu i powrotu, termin wyjazdu i powrotu, wysokość diety i innych świadczeń przysługujących pracownikowi podczas delegacji.
 • Raport z delegacji – dokument sporządzany przez pracownika, który zawiera informacje o przebiegu delegacji, poniesionych kosztach i uzyskanych świadczeniach.
 • Dokumenty potwierdzające koszty poniesione podczas delegacji – faktury, rachunki, bilety, itp.

Wynagrodzenie pracownika podczas delegacji

Pracownikowi, który odbywa delegację, przysługuje wynagrodzenie za czas wykonywania pracy w ramach delegacji. Wynagrodzenie to obejmuje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatek za rozłąkę
 • Dieta
 • Inne świadczenia przysługujące pracownikowi podczas delegacji

Dieta

Pracownikowi, który odbywa delegację, przysługuje dieta w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Inne świadczenia przysługujące pracownikowi podczas delegacji

Pracownikowi, który odbywa delegację, mogą przysługiwać także inne świadczenia, takie jak:

 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Zwrot kosztów zakwaterowania
 • Zwrot kosztów wyżywienia
 • Zwrot kosztów innych wydatków związanych z delegacją

Termin rozliczenia delegacji

Delegacja powinna zostać rozliczona w terminie 14 dni od dnia zakończenia delegacji.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz