Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez likwidacji to proces, w wyniku którego spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie przeprowadza się jej likwidacji.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Po co się to robi?

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji jest korzystne w następujących przypadkach:

  • Spółka nie posiada majątku
  • Spółka ma tylko zobowiązania, które można pokryć z majątku wspólników
  • Spółka chce uniknąć kosztów likwidacji

Jak to zrobić?

Aby rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji, wspólnicy muszą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta musi być podjęta jednomyślnie.

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki, wspólnicy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Uchwała o rozwiązaniu spółki
  • Oświadczenie o pokryciu zobowiązań spółki
  • Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i składkowych

Korzyści

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji ma następujące korzyści:

  • Mniejszy koszt
  • Mniej formalności
  • Szybszy proces

Podsumowując, rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji to proces, w wyniku którego spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie przeprowadza się jej likwidacji. Rozwiązanie spółki bez likwidacji jest korzystne w przypadku, gdy spółka nie posiada majątku lub gdy ma tylko zobowiązania, które można pokryć z majątku wspólników.

Przykład

Spółka z o.o. została założona przez dwóch wspólników. Wspólnicy postanowili rozwiązać spółkę, ponieważ spółka nie posiadała żadnego majątku, a jedynym jej zobowiązaniem była pożyczka, którą wspólnicy spłacili ze swojego majątku osobistego. Wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i złożyli wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek został złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Sąd Rejonowy wykreślił spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz