Umowa najmu a obowiązki prawne

Umowa najmu to umowa, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Formalności prawne związane z umową najmu

Umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej lub w formie ustnej. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Umowa najmu powinna zawierać następujące elementy:

 • Oznaczenie stron umowy
 • Opis przedmiotu najmu
 • Czas trwania umowy
 • Wysokość czynszu
 • Terminy płatności czynszu
 • **Inne postanowienia, które strony uznają za istotne

Co grozi za niezgłoszenie wynajmu do urzędu?

W przypadku niezgłoszenia wynajmu do urzędu skarbowego grozi kara grzywny do 2000 zł.

Kwestia podatków od wynajmu

Dochody z najmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z najmu należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L.

Dochody z najmu podlegają opodatkowaniu według następujących stawek:

 • 19% – dla osób, których dochód nie przekracza 85 528 zł
 • 32% – dla osób, których dochód przekracza 85 528 zł

Od przychodów z najmu można odliczyć koszty uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:

 • amortyzację
 • koszty remontów i modernizacji
 • koszty pośrednie
 • koszty ubezpieczenia
 • koszty zarządzania
 • koszty eksploatacji

Podsumowując, umowa najmu to umowa, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej lub w formie ustnej. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Dochody z najmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z najmu należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L. Dochody z najmu podlegają opodatkowaniu według następujących stawek: 19% – dla osób, których dochód nie przekracza 85 528 zł, 32% – dla osób, których dochód przekracza 85 528 zł. Od przychodów z najmu można odliczyć koszty uzyskania przychodów.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodatkowe informacje

 • W przypadku umowy najmu okazjonalnego umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • W przypadku umowy najmu krótkoterminowego (do 30 dni) najemca nie ma obowiązku meldowania się w lokalu.
 • W przypadku umowy najmu długoterminowego (powyżej 30 dni) najemca ma obowiązek meldowania się w lokalu.

Dodaj komentarz