Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu to czynność notarialna, w której notariusz stwierdza, że podpis na dokumencie został złożony przez określoną osobę.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Po co dokonuje się takiego poświadczenia?

Poświadczenie własnoręczności podpisu jest dokonywane w celu potwierdzenia, że osoba, która podpisała dokument, jest tą osobą, za którą się podaje. Poświadczenie to jest ważne przed sądem, urzędami i innymi instytucjami.

Kiedy się to robi?

Poświadczenie własnoręczności podpisu może być dokonane w przypadku podpisywania:

  • umów
  • pełnomocnictw
  • dokumentów urzędowych
  • innych dokumentów, których ważność zależy od potwierdzenia własnoręczności podpisu

Co grozi za podrobienie podpisu?

Za podrobienie podpisu grożą następujące kary:

  • kara grzywny do 200 000 zł,
  • kara pozbawienia wolności do 5 lat,
  • kara ograniczenia wolności do 2 lat.

Podsumowując, poświadczenie własnoręczności podpisu to czynność notarialna, w której notariusz stwierdza, że podpis na dokumencie został złożony przez określoną osobę. Poświadczenie to jest ważne przed sądem, urzędami i innymi instytucjami. Za podrobienie podpisu grożą kary, w tym kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub kara ograniczenia wolności.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodatkowe informacje

  • Poświadczenie własnoręczności podpisu może być dokonane przez notariusza lub przez uprawniony organ, np. przez pracownika urzędu gminy.
  • W przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza, osoba podpisująca dokument musi być obecna w kancelarii notarialnej.
  • W przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu przez uprawniony organ, osoba podpisująca dokument może złożyć podpis w urzędzie.

Dodaj komentarz