Umowa o darowiznę – najważniejsze informacje


Umowa o darowiznę
to umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy sporządza się umowę o darowiznę?

Umowę o darowiznę sporządza się w przypadku, gdy darczyńca chce przekazać obdarowanemu określoną rzecz lub prawo bez żądania wynagrodzenia. Umowa o darowiznę może być sporządzona w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

Co powinna zawierać umowa o darowiznę?

Umowa o darowiznę powinna zawierać następujące elementy:

 • Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny
 • Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny
 • Opis przedmiotu darowizny
 • Termin wykonania darowizny
 • **Inne postanowienia, które strony uznają za istotne

Co może być przedmiotem umowy o darowiznę?

Przedmiotem umowy o darowiznę może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, prawo rzeczowe, prawo majątkowe lub prawo osobiste.

Przykłady umów o darowiznę:

 • Darowizna nieruchomości – w tym przypadku przedmiotem darowizny może być dom, mieszkanie, działka lub inna nieruchomość.
 • Darowizna samochodu – w tym przypadku przedmiotem darowizny może być samochód osobowy, ciężarowy lub inny.
 • Darowizna pieniędzy – w tym przypadku przedmiotem darowizny może być określona kwota pieniężna.
 • Darowizna mieszkania – w tym przypadku przedmiotem darowizny może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym.
 • Darowizna udziałów w spółce – w tym przypadku przedmiotem darowizny mogą być udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej lub innej spółce kapitałowej.
 • Darowizna akcji – w tym przypadku przedmiotem darowizny mogą być akcje w spółce akcyjnej.

Podsumowując, umowa o darowiznę to umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa o darowiznę może być sporządzona w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Przedmiotem umowy o darowiznę może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, prawo rzeczowe, prawo majątkowe lub prawo osobiste.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz