Odszkodowanie czy zadośćuczynienie? Co mi się należy i kiedy?


Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa rodzaje świadczeń pieniężnych, które mogą być przyznane w przypadku wyrządzenia szkody. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, które ma na celu naprawienie szkody majątkowej. Szkoda majątkowa to uszczerbek w majątku poszkodowanego, który można wyrazić w pieniądzach. Odszkodowanie może być przyznane w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, utraty korzyści majątkowych, czy też konieczności poniesienia dodatkowych wydatków.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne, które ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej. Szkoda niemajątkowa to krzywda, czyli cierpienie fizyczne, psychiczne lub moralne. Zadośćuczynienie może być przyznane w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych, takich jak godność, cześć lub dobre imię.

Porównanie odszkodowania i zadośćuczynienia

CechaOdszkodowanieZadośćuczynienie
CelNaprawa szkody majątkowejNaprawa szkody niemajątkowej
Rodzaj szkodySzkoda majątkowaSzkoda niemajątkowa
WymiarUwzględnia rzeczywiste stratyUwzględnia stopień doznanej krzywdy
FormaPieniężnaPieniężna

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne rodzaje świadczeń pieniężnych, które mogą być przyznane w przypadku wyrządzenia szkody. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej.tunesharemore_vertadd_photo_alternate

Dodaj komentarz