Wypowiedzenie umowy o pracę – zasady


Wypowiedzenie umowy o pracę
to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy po upływie określonego okresu wypowiedzenia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak powinno się to odbywać?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie i doręczone drugiej stronie w taki sposób, aby miała ona możliwość zapoznania się z jego treścią.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy:

 • do 6 miesięcy zatrudnienia – 2 tygodnie,
 • powyżej 6 miesięcy zatrudnienia – 1 miesiąc,
 • powyżej 3 lat zatrudnienia – 3 miesiące.

Uregulowania prawne

Wypowiedzenie umowy o pracę regulowane jest przez przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy zawiera następujące przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę:

 • art. 30 § 1 Kodeksu pracy – definicja wypowiedzenia umowy o pracę,
 • art. 30 § 2 Kodeksu pracy – forma wypowiedzenia umowy o pracę,
 • art. 30 § 3 Kodeksu pracy – doręczenie wypowiedzenia umowy o pracy,
 • art. 30 § 4 Kodeksu pracy – okres wypowiedzenia umowy o pracę,
 • art. 30 § 5 Kodeksu pracy – skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • art. 30 § 6 Kodeksu pracy – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • art. 30 § 7 Kodeksu pracy – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy,
 • art. 30 § 8 Kodeksu pracy – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących stron,
 • art. 30 § 9 Kodeksu pracy – rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie i doręczone drugiej stronie w taki sposób, aby miała ona możliwość zapoznania się z jego treścią. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

Dodaj komentarz