Na czym polega zamknięcie działalności gospodarczej?

Zamknięcie działalności gospodarczej to proces, w wyniku którego przedsiębiorca całkowicie kończy prowadzenie swojej działalności. Zamknięcie działalności gospodarczej oznacza jej likwidację.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Aby zamknąć działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zamierza zamknąć działalność gospodarczą.

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG,
 • przez internet, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl,
 • listownie, na adres urzędu gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG.

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG powinien zawierać następujące informacje:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
 • numer REGON przedsiębiorcy,
 • datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • uzasadnienie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie są skutki zamknięcia działalności gospodarczej?

W wyniku zamknięcia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje mieć następujące obowiązki:

 • opłacania składek ZUS,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej.

Dlaczego przedsiębiorcy zamykają działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy zamykają działalność gospodarczą z różnych przyczyn, w tym:

 • zakończenie działalności gospodarczej,
 • przejście na emeryturę lub rentę,
 • utratę płynności finansowej,
 • nieopłacalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Zamknięcie działalności gospodarczej to proces, który może być dla przedsiębiorcy trudnym i czasochłonnym. Przedsiębiorca powinien pamiętać o dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych z zamknięciem działalności gospodarczej, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Dodaj komentarz