Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to proces, w wyniku którego przedsiębiorca nie prowadzi swojej działalności na określony czas. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej likwidacji, a jedynie wstrzymanie wykonywania czynności gospodarczych.

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej polega na złożeniu wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zamierza zawiesić działalność gospodarczą.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG,
 • przez internet, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl,
 • listownie, na adres urzędu gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące informacje:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
 • numer REGON przedsiębiorcy,
 • datę zawieszenia działalności gospodarczej,
 • okres zawieszenia działalności gospodarczej,
 • uzasadnienie zawieszenia działalności gospodarczej.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku:

 • opłacania składek ZUS,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • wykonywania czynności gospodarczych.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może wykonywać jedynie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a także może przyjmować należności i regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Kiedy działalność gospodarcza zostaje wznowiona?

Działalność gospodarcza zostaje wznowiona z dniem, w którym przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zamierza wznowić działalność gospodarczą.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Aby wznowić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG,
 • przez internet, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl,
 • listownie, na adres urzędu gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG.

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące informacje:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
 • numer REGON przedsiębiorcy,
 • datę wznowienia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej to proces, który może być dla przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy z różnych przyczyn nie może on prowadzić swojej działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej likwidacji, a jedynie wstrzymanie wykonywania czynności gospodarczych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz