Biznes sezonowy a formalności

Biznes sezonowy to działalność gospodarcza, która charakteryzuje się zmiennym popytem w ciągu roku. Popularne przykłady biznesów sezonowych to: Biznesy sezonowe często wiążą się z pewnymi formalnościami, które należy spełnić. Do najważniejszych z nich należą: Rejestracja działalności gospodarczej Każda osoba fizyczna lub prawna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, musi zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji … Dowiedz się więcej

Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Działalność gospodarcza w mieszkaniu to popularny sposób na rozpoczęcie własnej firmy. Jest to opcja, która może być atrakcyjna dla osób, które nie chcą lub nie mogą wynajmować lokalu użytkowego. Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu Wady prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu Formalności Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w mieszkaniu należy spełnić następujące formalności: Specyficzne przepisy dla … Dowiedz się więcej

Koszty firmowe – co można do nich zaliczyć?

Koszty firmowe to wszelkie wydatki ponoszone przez firmę w związku z jej działalnością. Mogą one być związane z zakupem towarów i usług, wynajmem powierzchni biurowej, zatrudnieniem pracowników, czy też reklamą i marketingiem. Rodzaje kosztów firmowych Koszty firmowe można podzielić na kilka kategorii: Jakie koszty firmowe można odliczyć od podatku? Nie wszystkie koszty firmowe można odliczyć … Dowiedz się więcej

Własna firma – dotacje z Unii Europejskiej

Unia Europejska oferuje wiele możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie lub rozwój własnej firmy. Dotacje te mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników, czy też promocję firmy. Rodzaje dotacji unijnych Dotacje unijne można podzielić na kilka kategorii: Jak uzyskać dotację unijną? Aby uzyskać dotację unijną, należy spełnić określone warunki. Warunki te … Dowiedz się więcej

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej to proces pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Środki finansowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak: Własne środki przedsiębiorcy Własne środki przedsiębiorcy to najtańsze i najbezpieczniejsze źródło finansowania działalności gospodarczej. Do własnych środków przedsiębiorcy należą m.in.: Kredyty bankowe Kredyty bankowe to najpopularniejsze źródło finansowania działalności gospodarczej. Kredyty … Dowiedz się więcej

Odpis z KRS – jak może Ci pomóc ?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego to dokument, który zawiera informacje o firmie, takie jak: Odpis z KRS można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej można go uzyskać w sądzie rejestrowym, w którym jest zarejestrowana firma. W formie elektronicznej można go uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak odpis z KRS może Ci … Dowiedz się więcej

Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ?

Spółdzielnia socjalna to forma prawna, która pozwala na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, czy też osoby, które utraciły pracę. Zalety zakładania spółdzielni socjalnej Spółdzielnie socjalne oferują wiele zalet, takich … Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wysyłać zapytania ofertowe?

Wysyłanie zapytań ofertowych to jeden z najskuteczniejszych sposobów na znalezienie odpowiedniej oferty dla swoich potrzeb. Zapytania ofertowe pozwalają na porównanie ofert od różnych dostawców i wybór tej najkorzystniejszej. Zalety wysyłania zapytań ofertowych Wysyłanie zapytań ofertowych ma wiele zalet, takich jak: Jak wysłać zapytanie ofertowe? Aby wysłać zapytanie ofertowe, należy przygotować dokument, który zawiera następujące informacje: … Dowiedz się więcej

Holakracja — czym jest i jak działa?

Holakracja to system zarządzania firmą, który opiera się na idei rozproszonego podejmowania decyzji. W holakracji nie ma hierarchii, a pracownicy są podzieleni na kręgi, które są odpowiedzialne za określone obszary działalności firmy. Historia holakracji Holakracja została opracowana przez Brian’a Robertsona, który w 2007 roku opublikował książkę „Holacracy: The New Management System for a Turbulent World”. … Dowiedz się więcej