Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna to urządzenie, które służy do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług. W Polsce sprzedaż niektórych towarów i usług jest obowiązkowo rejestrowana na kasie fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą ustawą, podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług, są … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Leasing samochodu to popularna forma finansowania zakupu auta. W ramach leasingu leasingobiorca otrzymuje prawo do użytkowania samochodu na określony czas, w zamian za regularne opłaty leasingowe. Ubezpieczenie samochodu w leasingu W przypadku leasingu samochodu leasingobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC i NNW. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów. Gwarantuje ono … Dowiedz się więcej

Poduszka finansowa – czym jest i dlaczego warto ją mieć?

Poduszka finansowa to zgromadzona kwota pieniędzy, która może być wykorzystana w razie nieprzewidzianych wydatków lub utraty źródła dochodu. Jest to zabezpieczenie, które może pomóc nam przetrwać trudny czas i uniknąć zadłużenia. Ile powinno się mieć poduszki finansowej? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wysokość poduszki finansowej zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Najczęściej zaleca … Dowiedz się więcej

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Pozytywna historia kredytowa to podstawa do otrzymania kredytu, pożyczki czy karty kredytowej. Jest ona oceniana przez banki i inne instytucje finansowe na podstawie następujących czynników: Jak zbudować pozytywną historię kredytową? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zbudować pozytywną historię kredytową: Pierwszym krokiem do zbudowania pozytywnej historii kredytowej jest otwarcie konta kredytowego. Może to być karta … Dowiedz się więcej

Dziedzictwo firmy a prawo pracy

Dziedzictwo firmy to proces, w którym majątek firmy przechodzi na spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy. W przypadku dziedziczenia firmy należy wziąć pod uwagę przepisy prawa pracy, które regulują prawa i obowiązki pracowników. Sytuacja pracowników po śmierci pracodawcy Po śmierci pracodawcy pracownicy nadal pozostają zatrudnieni w firmie. Nowym pracodawcą staje się spadkobierca, który przejmuje wszelkie prawa i obowiązki … Dowiedz się więcej

Po co powołujemy zarządcę sukcesyjnego?

Zarządca sukcesyjny to osoba, która jest powołana do zarządzania firmą w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy jej właściciela. Powołanie zarządcy sukcesyjnego jest dobrowolne, ale może być bardzo korzystne dla firmy, ponieważ zapewnia jej ciągłość działania w trudnych sytuacjach. Główne korzyści z powołania zarządcy sukcesyjnego: Zapewnienie ciągłości działania firmy Głównym celem powołania zarządcy sukcesyjnego … Dowiedz się więcej

Co to jest Full Service Leasing?

Full Service Leasing, nazywany również wynajmem długoterminowym, to forma leasingu, która obejmuje nie tylko samo finansowanie zakupu środka trwałego, ale również szereg dodatkowych usług, takich jak: Zasady działania Full Service Leasingu W ramach Full Service Leasingu leasingodawca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z użytkowaniem środka trwałego, w tym: Leasingobiorca ponosi jedynie koszty regularnych rat … Dowiedz się więcej

Jakie oprocentowanie leasingu wybrać – stałe czy zmienne?

Oprocentowanie leasingu to jeden z najważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe Oprocentowanie stałe to oprocentowanie, które nie zmienia się w czasie trwania umowy leasingu. Jest to rozwiązanie, które zapewnia leasingobiorcy stabilność finansową, ponieważ rata leasingowa pozostaje niezmienna przez cały okres umowy. Oprocentowanie zmienne … Dowiedz się więcej

Co to jest promesa leasingowa?

Promesa leasingowa to dokument, który zawiera podstawowe informacje o umowie leasingu, w tym: Jak działa promesa leasingowa? Promesa leasingowa jest wydawana przez leasingodawcę na wniosek leasingobiorcy. Leasingobiorca może złożyć wniosek o wydanie promesy leasingowej, zanim zawrze umowę leasingu. Promesa leasingowa jest dokumentem, który daje leasingobiorcy gwarancję, że leasingodawca udzieli mu finansowania na zakup określonego przedmiotu. … Dowiedz się więcej

Kiedy można wybrać ryczałt kwartalny?

Ryczałt kwartalny to system opodatkowania, w którym podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego co kwartał. Ryczałt kwartalny jest dostępny dla wszystkich podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunki wyboru ryczałtu kwartalnego Aby móc wybrać ryczałt kwartalny, należy spełnić następujące warunki: Jak wybrać ryczałt kwartalny? Aby wybrać ryczałt kwartalny, należy złożyć w urzędzie skarbowym … Dowiedz się więcej