Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej

Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej to proces, który pozwala na określenie jej aktualnej sytuacji finansowej. Ocena ta jest ważna dla właściciela firmy, ponieważ pozwala mu na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Metody oceny kondycji finansowej Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej może być przeprowadzona na podstawie różnych metod. Najpopularniejsze metody to: Wskaźniki kondycji finansowej Wskaźniki kondycji finansowej … Dowiedz się więcej

Forfaiting – jako źródło finansowania firmy

Forfaiting to forma finansowania, która polega na wykupie przez bank lub inną instytucję finansową należności handlowych od eksportera. Należności te są najczęściej wyrażone w walucie obcej i mają długi termin płatności. Forfaiting jest często wykorzystywany przez firmy eksportujące, które chcą uzyskać natychmiastową płynność finansową. Zasady działania forfaitingu W ramach forfaitingu eksporter sprzedaje swoje należności handlowe … Dowiedz się więcej

Najważniejsze reguły zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to postępowania prowadzone przez zamawiających publicznych, czyli jednostki sektora finansów publicznych, w celu nabycia towarów, usług lub robót budowlanych. Zamówienia publiczne są regulowane przez ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp). Najważniejsze reguły zamówień publicznych to: Zasada równego traktowania wykonawców oznacza, że zamawiający nie może faworyzować żadnego wykonawcy. Zamawiający musi zapewnić wszystkim wykonawcom równy dostęp … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem zarządzającym spółką. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Rodzaje odpowiedzialności zarządu Odpowiedzialność członków zarządu może być: Odpowiedzialność cywilna członków zarządu Członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Odpowiedzialność ta … Dowiedz się więcej

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest państwowym organem nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. PIP prowadzi kontrole w zakładach pracy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowników. Rodzaje kontroli PIP Kontrole PIP można podzielić na następujące rodzaje: Zakres kontroli PIP Kontrola PIP może dotyczyć: Uprawnienia PIP Podczas kontroli PIP ma … Dowiedz się więcej

Co to jest samofakturowanie?

Samofakturowanie to procedura, w której nabywca wystawia fakturę VAT w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Procedura ta jest uregulowana w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Kiedy można skorzystać z samofakturowania? Samofakturowanie można zastosować w przypadku: Jak działa samofakturowanie? W przypadku samofakturowania nabywca wystawia fakturę VAT w imieniu i na rzecz sprzedawcy. … Dowiedz się więcej

Podatek VAT – co to jest, kto go płaci, kiedy, ile wynosi?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem pośrednim, który jest naliczany na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Oznacza to, że podatek VAT jest wliczany do ceny towarów i usług, które kupujemy. Kto płaci podatek VAT? Podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu … Dowiedz się więcej

Podatek PIT i VAT – omówienie i porównanie

Podatki PIT i VAT to dwa podstawowe podatki, które obowiązują w Polsce. Są one odprowadzane przez osoby fizyczne i prawne, a ich wysokość zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj dochodu czy rodzaj czynności gospodarczej. Podatek PIT Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatkiem od dochodów osób fizycznych. Dochody te mogą pochodzić … Dowiedz się więcej

Rola księgowego w strategii finansowej przedsiębiorstwa. Klucz do zrównoważonego rozwoju

W biznesowym świecie, w którym zmienne czynniki ekonomiczne, konkurencja i trendy rynkowe wpływają na każdy aspekt działalności, rola księgowego w strategii finansowej przedsiębiorstwa staje się niezwykle istotna. Księgowy nie jest już jedynie osobą odpowiedzialną za zapisywanie transakcji, ale stanowi kluczowego partnera w procesie podejmowania decyzji i planowania strategicznego. W niniejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu tej … Dowiedz się więcej

Księgowość dla przedsiębiorców. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać

Prowadzenie własnej firmy to ekscytujące przedsięwzięcie, ale jednocześnie wymaga skrupulatnego zarządzania wieloma aspektami, w tym księgowością. Dla małych przedsiębiorców, którzy często samodzielnie zajmują się księgowością swojej firmy, zrozumienie podstawowych zasad jest kluczowe. W tym artykule omówimy kilka praktycznych porad, które pomogą uniknąć powszechnych błędów i sprawnie prowadzić księgowość. 1. Dokładne Rejestrowanie Transakcji Pierwszym krokiem do … Dowiedz się więcej