Tarcza podatkowa a strata

Tarcza podatkowa to pakiet rozwiązań, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. Pakiet ten obejmuje m.in.: Strata podatkowa Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Tarcza podatkowa a strata Tarcza podatkowa przewiduje szereg … Dowiedz się więcej

Korekta PIT — jak ją zrobić?

Korekta PIT to zmiana złożonej deklaracji podatkowej. Korekta może być dokonana w przypadku popełnienia błędu lub zmiany okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Termin korekty PIT Korektę PIT można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczy pierwotna deklaracja. W przypadku korekty, która powoduje zmniejszenie zobowiązania podatkowego, termin ten … Dowiedz się więcej

Faktura dla nabywcy zza granicy

Faktura dla nabywcy zza granicy to dokument, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz podmiotu niemającego siedziby w Polsce. Faktura taka powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez przepisy krajowe i międzynarodowe. Wymagania dla faktury dla nabywcy zza granicy Faktura dla nabywcy zza granicy powinna zawierać następujące dane: Dane sprzedawcy W danych sprzedawcy należy podać: … Dowiedz się więcej

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Podatek dochodowy to jeden z najważniejszych podatków, jakie pobierane są w Polsce. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Rodzaje podatku dochodowego W Polsce obowiązują dwa główne rodzaje podatku dochodowego: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony przez osoby fizyczne, które uzyskują dochód. Dochodem może być m.in. wynagrodzenie … Dowiedz się więcej

Jak rozliczyć stratę w PIT?

Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Rozliczenie straty podatkowej Stratę podatkową można rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L. Strata może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych 5 latach podatkowych, po roku, … Dowiedz się więcej

Jak prawidłowo rozliczyć podatek od dotacji?

Dotacje to środki finansowe, które są przekazywane na określony cel, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zakup wyposażenia lub na realizację projektu. Dotacje mogą być udzielane przez państwo, samorządy lokalne lub instytucje prywatne. W zależności od rodzaju dotacji, może być ona zwolniona z podatku dochodowego lub podlega opodatkowaniu. Dotacje zwolnione z podatku dochodowego Dotacje, które są … Dowiedz się więcej

Czym jest podstawa opodatkowania?

Podstawa opodatkowania to kwota, od której obliczana jest wysokość podatku. W zależności od rodzaju podatku, podstawa opodatkowania może być obliczana na różne sposoby. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym W przypadku podatku dochodowego, podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód jest obliczany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Przychody to wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, które stanowią … Dowiedz się więcej

Podatek akcyzowy — czym jest, kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, który jest nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne. Akcyza jest nakładana na dobra, aby ograniczyć ich spożycie, lub ze względu na wysoką akumulację zysku. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Wyroby akcyzowe to wyroby, które zostały wymienione w … Dowiedz się więcej

Typowe błędy popełniane przez podatników

Przepisy podatkowe są skomplikowane i często zmieniają się. Nie jest więc łatwo się w nich odnaleźć, nawet dla osób, które mają z nimi do czynienia na co dzień. W rezultacie, podatnicy często popełniają błędy, które mogą mieć negatywne konsekwencje finansowe. Do najczęstszych błędów popełnianych przez podatników należą: Aby uniknąć popełniania błędów podatkowych, warto skorzystać z … Dowiedz się więcej

Co to jest klauzula GAAR?

Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules) to przepis, który pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych transakcji, które zostały zawarte w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzula GAAR została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego w 2016 roku. Jak działa klauzula GAAR? Klauzula GAAR działa w oparciu o dwa warunki: W przypadku spełnienia tych warunków, organy podatkowe mogą … Dowiedz się więcej