Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – kogo dotyczy obowiązek jej prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ewidencja księgowa, w której przedsiębiorcy ewidencjonują swoje przychody i koszty uzyskania przychodów. KPiR jest przeznaczona dla podatników, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę – uregulowania prawne

Umowy o pracę są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące zawierania umów o pracę, ich wykonywania, rozwiązywania i wygasania. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę – zasady

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji … Dowiedz się więcej

Urlop od pracy – kiedy możesz sobie na niego pozwolić?

W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje urlopów w pracy: Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy jest najpopularniejszym … Dowiedz się więcej

Na czym polega umowa b2b?

Umowa B2B to umowa cywilnoprawna, na podstawie której jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła lub usługi, a druga strona zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy B2B są przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie … Dowiedz się więcej

Urlop okolicznościowy – jakich sytuacji dotyczy?

Urlop okolicznościowy to bezpłatny urlop, który przysługuje pracownikowi z okazji ważnych wydarzeń osobistych, takich jak ślub, narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby. Urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy przepracowali u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w … Dowiedz się więcej

Rodzaje marketingu w biznesie

Marketing to proces komunikowania się z potencjalnymi i obecnymi klientami w celu zwiększenia świadomości marki, generowania leadów i zwiększenia sprzedaży. Istnieje wiele różnych rodzajów marketingu, które można wykorzystać w biznesie. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking … Dowiedz się więcej

Biznesplan jako przepis na sukces

Biznesplan to dokument, który przedstawia plan działania dla firmy. Zawiera on informacje o tym, jak firma będzie działać, jakie są jej cele i jak zamierza je osiągnąć. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń … Dowiedz się więcej

Renaming. Kiedy warto zmienić nazwę swojej firmy?

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy, to proces polegający na zastąpieniu dotychczasowej nazwy firmy nową. Może być to spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: Zmiana nazwy firmy może przynieść wiele korzyści, takich jak: Z formalnego punktu widzenia, zmiana nazwy firmy wymaga dokonania odpowiednich zmian w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zmiana nazwy może być dokonana … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę a umowa o dzieło – porównanie

Umowa o pracę i umowa o dzieło to dwa podstawowe rodzaje umów, które regulują stosunki pracy w Polsce. Obie umowy mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. Umowa o pracę Umowa o pracę jest umową cywilnoprawną, która określa warunki zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Pracownik zobowiązuje … Dowiedz się więcej