Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym

Rok podatkowy i rok obrotowy to dwa pojęcia, które są często używane zamiennie, jednakże mają one odmienne znaczenie. Rok podatkowy to okres, za który podatnik jest obowiązany do rozliczenia się z podatku dochodowego. W Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rok obrotowy to okres, za … Dowiedz się więcej

Dlaczego nie warto zakładać firmy 1. dnia miesiąca?

Zakładanie firmy to duże przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego przygotowania. Jednym z elementów, który należy wziąć pod uwagę, jest wybór dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Chociaż nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby zakładania firmy 1. dnia miesiąca, to jednak warto wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą wpłynąć na późniejszą rentowność firmy. 1. Składka zdrowotna Składka zdrowotna … Dowiedz się więcej

Kiedy trzeba zaktualizować wpis w CEIDG?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr przedsiębiorców, w którym gromadzone są informacje o ich działalności gospodarczej. Wpis w CEIDG jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Obowiązek aktualizacji wpisu w CEIDG Przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji wpisu w CEIDG w przypadku każdej zmiany danych, które są w … Dowiedz się więcej

Koszty firmowe, które może zakwestionować fiskus

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów. Koszty te muszą być jednak związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i muszą być udokumentowane. Fiskus może zakwestionować koszty firmowe, które nie spełniają tych warunków. Oto kilka przykładów kosztów, które mogą zostać zakwestionowane: Fiskus może zakwestionować koszty, które nie są związane z prowadzoną działalnością … Dowiedz się więcej

Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny to usługa, która umożliwia firmom uzyskanie natychmiastowej płatności za zakupione towary lub usługi. W tym modelu faktoringowym to dostawca towaru lub usługi jest stroną faktoringową, a nabywca towaru lub usługi jest dłużnikiem. Ogólnie rzecz biorąc, z faktoringu odwrotnego mogą skorzystać firmy, które: W szczególności, z faktoringu odwrotnego mogą skorzystać następujące firmy: Wymagania dotyczące … Dowiedz się więcej

Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Wznowienie działalności gospodarczej jest procesem, który polega na przywróceniu jej do stanu zawieszonego. Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wymagania formalne Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania formalne: Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć w … Dowiedz się więcej

Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub na czas określony. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie może być krótszy niż 30 dni. Zawieszenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony Przedsiębiorca może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony. W tym przypadku przedsiębiorca nie musi podawać terminu zakończenia zawieszenia działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej … Dowiedz się więcej

Leasing sprzętu IT

Leasing sprzętu IT to forma finansowania, która umożliwia firmom uzyskanie dostępu do sprzętu IT bez konieczności jego zakupu. W ramach leasingu leasingodawca, czyli firma leasingowa, kupuje sprzęt IT na rzecz leasingobiorcy, czyli firmy, która korzysta z sprzętu. Leasingobiorca płaci leasingodawcy raty leasingowe przez określony w umowie okres. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić sprzęt … Dowiedz się więcej