Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy to proces współpracy między coachem a klientem, którego celem jest osiągnięcie przez klienta określonych celów biznesowych. Coaching biznesowy może być skierowany do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, pracowników oraz zespołów. Cele coachingu biznesowego Cele coachingu biznesowego mogą być różne, w zależności od potrzeb klienta. Do najczęstszych celów coachingu biznesowego należą: Jak przebiega coaching biznesowy? Coaching … Dowiedz się więcej

Czym są agresywne praktyki handlowe ?

Agresywne praktyki handlowe to działania przedsiębiorcy, które są skierowane do konsumentów i mają na celu skłonienie ich do podjęcia decyzji zakupowej, której inaczej by nie podjęli. Agresywne praktyki handlowe są niezgodne z dobrymi obyczajami i mogą zniekształcać lub ograniczać swobodę wyboru konsumenta. Przykłady agresywnych praktyk handlowych Do agresywnych praktyk handlowych należą m.in.: Konsekwencje agresywnych praktyk … Dowiedz się więcej

Czym jest upust, rabat, bonifikata?

Upust, rabat, bonifikata to wszystkie określenia obniżki ceny towaru lub usługi. Są one często stosowane zamiennie, jednakże istnieje między nimi kilka istotnych różnic. Upust to ogólne określenie obniżki ceny. Może on dotyczyć zarówno ceny jednostkowej, jak i ceny całkowitej. Upust może być udzielany w ramach promocji, w celu zwiększenia sprzedaży lub w ramach indywidualnych negocjacji … Dowiedz się więcej

Weksel własny i trasowany – czym się różnią ?

Weksel to papier wartościowy, który stanowi zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie i miejscu. Wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny i weksel trasowany. Weksel własny to weksel, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia kwoty określonej na wekslu. Weksel własny jest dokumentem abstrakcyjnym, co oznacza, że jego ważność nie zależy … Dowiedz się więcej

Wskaźniki rentowności firmy – zobacz co pokazują

Rentowność to zdolność firmy do generowania zysków. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych, który pozwala ocenić efektywność działania firmy. Wskaźniki rentowności mogą być obliczane na różnych poziomach, takich jak: Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności sprzedaży pokazują ile zysku generuje każda złotówka sprzedaży. Do najważniejszych wskaźników rentowności sprzedaży należą: Wskaźniki rentowności aktywów Wskaźniki rentowności aktywów … Dowiedz się więcej

Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę

Faktura korygująca to dokument księgowy, który służy do skorygowania faktury pierwotnej. Faktura korygująca może być wystawiona przez sprzedawcę w przypadku stwierdzenia błędów lub zaistnienia zdarzeń, które powodują zmianę danych zawartych na fakturze pierwotnej. Rodzaje faktur korygujących Wyróżnia się dwa rodzaje faktur korygujących: Wystawienie faktury korygującej Faktura korygująca powinna zawierać następujące dane: Termin wystawienia faktury korygującej … Dowiedz się więcej

Mały ZUS Plus — najważniejsze informacje

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, która ma na celu wsparcie najmniejszych firm. Ulga ta jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i osiągają niskie przychody. Warunki skorzystania z Małego ZUS Plus Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki: Wysokość składek Składki na … Dowiedz się więcej

Venture Capital – w Twojej firmie

Venture Capital (VC) to forma finansowania, która polega na inwestowaniu w przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Inwestorzy VC zazwyczaj inwestują w spółki na wczesnym etapie rozwoju, które mają szansę na szybki wzrost i osiągnięcie wysokiej wartości. Jak działa Venture Capital? Fundusze VC zbierają kapitał od inwestorów, którzy są skłonni zainwestować w ryzykowne przedsięwzięcia. Następnie fundusze … Dowiedz się więcej

Co to jest i czego dotyczy WNiP?

WNiP, czyli wartości niematerialne i prawne, to składniki aktywów trwałych przedsiębiorstwa, które nie posiadają postaci fizycznej, ale są niezbędne do jego funkcjonowania. WNiP obejmują między innymi: Wymagania dotyczące WNiP Aby składnik aktywów mógł zostać uznany za WNiP, musi spełniać następujące wymagania: Wycena WNiP WNiP wycenia się według ich wartości początkowej, która stanowi: W przypadku WNiP, … Dowiedz się więcej

Co to jest i kiedy wpisać GTU na fakturze?

GTU, czyli grupowanie towarów i usług, to klasyfikacja stworzona przez Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia identyfikacji transakcji podlegających szczególnym regulacjom podatkowym. GTU obejmuje 13 kategorii, które podzielone są na dwie grupy: Kiedy wpisać GTU na fakturze? Obowiązek wpisywania GTU na fakturze dotyczy czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymienionych w GTU. Obowiązek … Dowiedz się więcej