Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Podatek dochodowy to jeden z najważniejszych podatków, jakie pobierane są w Polsce. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Rodzaje podatku dochodowego W Polsce obowiązują dwa główne rodzaje podatku dochodowego: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony przez osoby fizyczne, które uzyskują dochód. Dochodem może być m.in. wynagrodzenie … Dowiedz się więcej

Jak rozliczyć stratę w PIT?

Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Rozliczenie straty podatkowej Stratę podatkową można rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L. Strata może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych 5 latach podatkowych, po roku, … Dowiedz się więcej

Jak prawidłowo rozliczyć podatek od dotacji?

Dotacje to środki finansowe, które są przekazywane na określony cel, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zakup wyposażenia lub na realizację projektu. Dotacje mogą być udzielane przez państwo, samorządy lokalne lub instytucje prywatne. W zależności od rodzaju dotacji, może być ona zwolniona z podatku dochodowego lub podlega opodatkowaniu. Dotacje zwolnione z podatku dochodowego Dotacje, które są … Dowiedz się więcej

Czym jest podstawa opodatkowania?

Podstawa opodatkowania to kwota, od której obliczana jest wysokość podatku. W zależności od rodzaju podatku, podstawa opodatkowania może być obliczana na różne sposoby. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym W przypadku podatku dochodowego, podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód jest obliczany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Przychody to wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, które stanowią … Dowiedz się więcej

Podatek akcyzowy — czym jest, kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, który jest nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne. Akcyza jest nakładana na dobra, aby ograniczyć ich spożycie, lub ze względu na wysoką akumulację zysku. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Wyroby akcyzowe to wyroby, które zostały wymienione w … Dowiedz się więcej

Typowe błędy popełniane przez podatników

Przepisy podatkowe są skomplikowane i często zmieniają się. Nie jest więc łatwo się w nich odnaleźć, nawet dla osób, które mają z nimi do czynienia na co dzień. W rezultacie, podatnicy często popełniają błędy, które mogą mieć negatywne konsekwencje finansowe. Do najczęstszych błędów popełnianych przez podatników należą: Aby uniknąć popełniania błędów podatkowych, warto skorzystać z … Dowiedz się więcej

Podatek od wzbogacenia — czym jest i kiedy należy go opłacić?

Podatek od wzbogacenia to podatek pośredni, który jest nakładany na nabywcę nieruchomości lub samochodu z rynku wtórnego. Podatek ten jest obliczany jako 2% od różnicy między wartością rynkową nieruchomości lub samochodu w dniu nabycia a ceną, którą zapłacił nabywca. Podatnikiem podatku od wzbogacenia jest nabywca nieruchomości lub samochodu z rynku wtórnego. Podatek od wzbogacenia należy … Dowiedz się więcej

Czym się różni podatnik od płatnika?

Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku. Płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od podatnika. Różnice między podatnikiem a płatnikiem: Przykłady … Dowiedz się więcej

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W wykazie tym znajdują się informacje o numerze NIP, REGON, numerze rachunku bankowego oraz statusie podatnika VAT. Biała lista podatników VAT została wprowadzona w Polsce 1 września 2019 roku. Celem wprowadzenia białej listy było zwiększenie bezpieczeństwa … Dowiedz się więcej

Ulga Internetowa – czy przysługuje także przedsiębiorcy ?

Ulga Internetowa to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga ta przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą takie wydatki, bez względu na formę opodatkowania. Warunki skorzystania z ulgi Internetowej: Wydatki, które można odliczyć: Wysokość ulgi: Przedsiębiorcy i ulga Internetowa: Ulga Internetowa przysługuje także przedsiębiorcom, którzy ponoszą … Dowiedz się więcej