Ulga podatkowa – co to jest i jak z niej skorzystać?

Ulga podatkowa to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Rodzaje ulg podatkowych W Polsce istnieją różne rodzaje ulg podatkowych, które można podzielić na następujące grupy: Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość … Dowiedz się więcej

Podatki dla początkujących przedsiębiorców prowadzących JDG

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania podatków. Jakie podatki musi płacić początkujący przedsiębiorca prowadzący JDG? Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się … Dowiedz się więcej

Deklaracje podatkowe – wszystko, co warto o nich wiedzieć

Deklaracje podatkowe to dokumenty, które podatnicy składają do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się z podatków. Deklaracje podatkowe zawierają informacje o wysokości przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów i strat. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, … Dowiedz się więcej

Indywidulany rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) to numer rachunku bankowego, który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, który rozlicza się z podatków, musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy. Kto musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy muszą posiadać następujące osoby: Po co trzeba posiadać indywidualny rachunek podatkowy? … Dowiedz się więcej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych są płatnościami naliczanymi za zwłokę w zapłacie podatku. Mogą one być bardzo wysokie, dlatego warto rozważyć możliwość ich umorzenia. Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może być dokonane przez organ podatkowy na wniosek podatnika. Wniosek o umorzenie odsetek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Do wniosku … Dowiedz się więcej

Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Kryptowaluty są coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Wiele osób decyduje się na ich zakup lub sprzedaż, aby zarobić pieniądze. Jednak warto pamiętać, że transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce reguluje art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego … Dowiedz się więcej

Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Umowa najmu to dokument, który potwierdza zawarcie umowy najmu nieruchomości. Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku najmu okazjonalnego jest ona dokumentem urzędowym i musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego. Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkiem wynajmującego. Zgłoszenie należy dokonać w … Dowiedz się więcej

Aport przedsiębiorstwa a podatki

Aport przedsiębiorstwa jest to wniesienie do spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Aport może być dokonany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa Aport przedsiębiorstwa może mieć różne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy aport jest dokonany do spółki … Dowiedz się więcej

VAT od usług finansowych

Usługi finansowe to usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w zakresie obrotu pieniędzmi, papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi oraz gwarancjami i poręczeniami. Do usług finansowych zalicza się m.in.: Opodatkowanie VAT usług finansowych Ogólna zasada opodatkowania VAT usług finansowych to zwolnienie. Zwolnienie to dotyczy wszystkich usług finansowych, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37–41 … Dowiedz się więcej

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem, który płacą osoby fizyczne uzyskujące przychody z różnych źródeł. W Polsce obowiązuje 12-stopniowa skala podatkowa, która określa wysokość podatku. Do obliczenia podatku PIT służą deklaracje PIT. Deklaracje PIT można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W Polsce istnieje kilka rodzajów deklaracji PIT. Wybór odpowiedniej deklaracji zależy od … Dowiedz się więcej